Теоне үчүн эң маанилүү жыл

2021-жыл Теоне үчүн абдан маанилүү жыл.Фабрикада эбегейсиз зор езгеруулер болуп етту, масштабдардын ке-цейиши, жабдуулардын жацыртылышы жана кайра тузулушу, кадрлардын ке-бейушу.Эң чоң жана эң интуитивдик өзгөрүү - бул биз үчүн гана эмес, ошондой эле кардарларга эң интуитивдик пайда алып келген автоматташтырылган жабдууларды киргизүү.

ab05023d4a442ea66add10d455b5a1f

 

Биринчиси, жабдууларды автоматташтыруу даражасын жогорулатуу, эмгекке болгон талаптарды азайтуу жана эмгек чыгымдарын азайтуу;

Экинчиден, жабдууларды өндүрүүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу, жабдуулардын процессинин натыйжалуулугун кеңейтүү жана продукциянын сапатын турукташтыруу;

Үчүнчүсү, жабдуулардын коопсуздугун жана ишенимдүүлүгүн жогорулатуу, жумушчуларды кыйла деңгээлде коргоо

Төртүнчүсү, жалпы жабдууларды ишканалардын заказы менен жасалган жабдууларга айландыруу, алмаштырылгыс буюмга айлантуу.

Бешинчиден, жабдуулардын айлана-чөйрөнү коргоо системасын жакшыртуу, эмгек шарттарын жакшыртуу жана таза өндүрүшкө жетишүү.

Алтынчыдан, жабдуулардын структурасын жакшыртуу, чийки заттарды жана энергияны керектөөнү азайтуу,жана дагы бир жолу өндүрүштүк чыгымдарды азайтуу.

11

Эски жабдуулар модернизациялангандан кийин, ал продукциянын сапатын жана ишкананын өндүрүшүнүн натыйжалуулугун гана эмес, чийки затты жана энергияны керектөөнү үнөмдөйт, экономикалык эффективдүүлүктү кыйла жакшыртат жана ишкананын муктаждыктарын жакшыраак канааттандырат.Ишканалар ошондой эле жабдууларды трансформациялоо жолу менен жаңы продукцияларды иштеп чыга алышат жана чыгара алышат.Түпнуска продукцияны жабдууларды трансформациялоо аркылуу ал кардарлардын муктаждыктарын жакшыраак канааттандырып, ишкананын өндүрүшүн жакшыртып, жумушчулардын эмгек сыйымдуулугун азайтып, аз өлчөмдөгү каражаттарды колдоно алат.Ишкананын рационализатордук жендемдуулугун жакшыр-тууПосттун убактысы: 2021-жылдын 16-декабрына чейин